Pramoniniai šildymo įrenginiai

Kuro tiekimo įrenginiai

Kuro tiekimo įrenginiai

Įmonėje gaminama kuro tiekimo įranga:

  • Kuro sandėliai su hidrogrindimis;

  • Spyruokliniai kuro pamaišymo mazgai su transporteriu;

  • Tarpiniai bunkeriai;

  • Sraigtiniai transporteriai;

  • Gramdikliniai transporteriai;Juostiniai transporteriai.