Pramoniniai šildymo įrenginiai

Multiciklonai

Multiciklonai

Multiciklonas – tai įrenginys, skirtas išeinančių iš katilo dujų bei kietųjų dalelių nusodinimui. Multiciklonai komplektuojami su automatizuotais arba rankinio užkrovimo katilais.

Į multicikloną patekusios dujos yra išsukamos ir tokiu būdu prispaudžia kietąsias daleles prie sienelių, o švarias dujas išmeta į kaminą.

Multiciklono dydis priklauso nuo katilo galingumo ir išmetamų dujų kiekio.

Įrenginys yra izoliuotas, todėl objekte pakanka sumontuoti paduodamąjį ir išmetimo atvamzdžius.