Kondensaciniai ekonomaizeriai

Aprašymas

Kondensacinis ekonomaizeris skirtas degimo produktų dujoms atvėsinti ir išvalyti nuo kietųjų dalelių apipurškiant degimo produktus susidariusiu kondensatu. Šis įrenginys yra efektyviai panaudojamas, kai iš šildymo sistemos grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra yra artima arba žemėsnė nei 45 oC.
Kondensacinis ekonomaizeris komplektuojamas su Lamella vandens filtravimo vonia, skirta kondensato išvalymui nuo kietųjų dalelių.
Išvalytas kondensatas grąžinamas į kondensacinį ekonomaizerį, tad papildomo šalto vandens naudojimas sistemai yra minimalus.

Kondensacinio ekonomaizerio dėka, papildomai galima susigrąžinti 10-15 procentų šilumos nuo išmetamų iš katilo degimo produktų.