Apie mus

UAB „ANTARA LT“ – lakštinio metalo apdirbimo įmonė įsikūrusi Ukmergėje, savo veiklą pradėjo nuo 1997 m.
Įmonė nuo įsikūrimo pradžios pradėjo gaminti buitinius kietojo kuro katilus. Per visą veiklos laikotarpį ištobulino ir išplėtė gaminamą produkciją ir šiuo metu gamina keturių modifikacijų buitinius kietojo kuro katilus ir pirties krosneles.
Nuo 2010 metų įmonė sėkmingai pradėjo dirbti pramoninių katilų srityje. Didelių visuomeninių, buitinių, gamybinių patalpų šildymui ir gamybiniams procesams, kuriems reikalingas didelis šilumos kiekis, galime pateikti pramoninius arba pilnai automatizuotus katilinės įrenginius. Šiuo metu gaminame, montuojame, paleidžiame 5 modifikacijų pramoninius gaminius.
Nuo 2016 m. dirbame metalo apdirbimo srityje ir siekiame tiekti aukščiausios kokybės paslaugas. Teikiame šias paslaugų sritis: Metalo pjovimas, lankstymas, CNC frezavimas ir tekinimas, suvirinimas, projektavimas.
Mes nuolatos investuojame į metalo apdirbimo gamybinių technologijų modernizavimą ir plėtrą, nuolat ieškome naujų idėjų, geriname savo gaminius bei plečiame asortimentą, gaminame tik aukštos kokybės produkciją, augame ir tobulėjame dėl savo klientų. Nuolatos siūlome sprendimų įvairovę, dinamiškai prisitaikydami prie kiekvieno kliento.

Vizija, misija ir tikslai

Vizija – Lakštinio metalo apdirbimo ir pramoninės šildymo įrangos gamybos lyderiai Lietuvoje.
Misija – Tiekti į rinką konkurencingus, pažangius ir aplinkai draugiškus, biomasę, kaip kurą naudojančią, patalpų ir geriamo vandens šildytuvus/katilus. Būti socialiai atsakinga savo darbuotojams, aukščiausių kokybės standartus atitinkančia metalo apdirbimo įmone.
Tikslai – Atlikti suinteresuotų šalių lūkesčius ir tenkinti jų poreikius. Vykdyti veiklos plėtrą į vakarų Europą ir Skandinavijos šalis.

Vertybės:
• Atsakomybė. Suprantame mūsų sprendimų svarbą visos kompanijos sėkmei, todėl, bet kuris mūsų sprendimas paremtas atsakomybe.
• Iniciatyva. Panaudodami visas savo žinias ir sugebėjimus sprendžiant kiekvieną užduotį, imamės iniciatyvos priimti naudingiausius kompanijai sprendimus.
• Lojalumas. Esame atsidavę įmonei, kurioje dirbame, saugome pagrindinį turtą – darbuotojus, žinias ir technologijas, elgiamės reprezentatyviai, bet kurioje situacijoje.

Kokybės politika

Tenkinti mūsų klientų poreikius bei lūkesčius – suteikiant kvalifikuotą pagalbą metalo apdirbimo srityje, bei kuriant, tobulinant ir gaminant šildymo įrangą ir jos priedus. Siekiant šio tikslo įmonės uždaviniai kokybės srityje yra:

• atidžiai išklausyti kiekvieno kliento norus ir poreikius, siekti kuo didesnio kliento pasitenkinimo aptarnavimo ir produkto kokybe;
• siūlyti klientui tik geriausius techninius sprendimus;
• laikytis klientui duotų įsipareigojimų;
• nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą;
• laikytis ir atitikti taikomiems LST EN ISO 9001 standarto reikalavimams;
• nuolat kurti ir palaikyti bendradarbiavimo, pagarbos vienas kitam, dalykiškumo
atmosferą įmonėje. Formuoti vieningą komandą, draugišką ir darnų kolektyvą;
• diegti naujas pažangias technologijas ir tobulinti esamas, kurti inovatyvius produktus,
atitinkančius aukščiausius kokybės, techninius bei dizaino reikalavimus.
• gilinti profesines žinias, mokytis, tobulėti, ieškoti pažangių naujų darbo metodų. Padėti kolegoms sprendžiant svarbias užduotis, dalintis turimomis žiniomis ir informacija.

Aplinkos apsaugos politika

UAB „ANTARA LT“ vykdydama savo veiklą, įsipareigoja vadovautis tikslais mažinančiais mūsų daromą veiklos poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

• nuolat racionaliai bei taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, vykdyti jų prevenciją ir kontrolę;
• tobulinti veiklos procesus, diegti naujas pažangias technologijas ir tobulinti esamas, mažinančias poveikį aplinkai ir tvarų išteklių naudojimą;
• nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
• laikytis ir atitikti taikomiems LST EN ISO 14001 standarto reikalavimams;
• ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę už švarią aplinką, klimato pokyčių mažinimą;
bei biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą;
• vykdyti taršos ir ją sukeliančios veiklos monitoringą;
• mažinti atmosferos oro teršimą.