Mobilios konteinerinės katilinės

Aprašymas

Mobili konteinerinio tipo katilinė, lengvai atjungiama ir transportuojama.

Katilinėje įrengiamas automatizuotas biokuro katilas su automatizuotu kuro padavimu bei pelenų šalinimu.

Vandens šildymo katilo dūmų papildomam šilumos panaudojimui įrengiamas dūmų sauso tipo arba kondensacinis ekonomaizeris.

Kuro kaupimui ir tiekimui į katilą katilinėje statomas kuro bunkeris.

Katilinės konteinerio konstrukcija – plieninių sijų ir vamzdžių konstrukcija.

Konteineris „apsiūtas“ daugiasluoksnėmis plokštėmis mineralinės vatos užpildu, storis 80mm. Šiluminė varža U=0,5 [m² · K / W].

 

Katilo specifikacija ir funkcijos:

 • Automatizuotas sraigtinis kuro padavimas į pakurą.
 • Į atskiras degimo zonas paduodamas pirminis oras (2 arba 3) zonos.
 • Į pakurą paduodamas antrinis oras.
 • Integruotas pelenų multiciklonas.
 • Automatinis pelenų šalinimas iš po ardyno ir iš pakuros.
 • Pneumatinis šilumokaičio valymas į kiekvieną šilumokaičio vamzdį.
 • Apsauga nuo pakuros ir katilo perkaitimo.
 • Pirminis ir antrinis oras pašildomas išmetamųjų degimo produktų pagalba.

 

Katilo automatikos valdymo galimybės:

 • Kuro bunkerio ir transporterių darbas.
 • Kuro dozavimą į pakurą.
 • Ardyno judinimo hidrauliką.
 • Pirminio ir antrinio oro ventiliatorius.
 • Pelenų šalinimą iš po ardyno.
 • Pelenų šalinimą iš pakuros.
 • Šilumokaičio prašaudymo algoritmą.
 • Užduotos traukos palaikymas pakuroje.
 • Dūmų recirkuliaciją (pasirinktinai).
 • Degimo proceso valdymą pagal „ λ” zondą.
 • Katilo recirkuliacinio siurblio arba trieigio vožtuvo valdymas pagal užduotą temperatūrą.
 • Avarinių žinučių siuntimas GSM ryšiu.
 • Katilinės valdymas nuotoliniu būdu (internetu).