ABKH tipas

Specifikacijos

Aprašymas

ABKH tipo katilai su judamuoju ardynu skirti deginti šlapią kurą iki 55% drėgmės. Šio tipo katilai gaminami nuo 500 KW iki 5000 KW galios. ABKH tipo katilai yra komplektuojami su dvejomis atkaitinimo arkomis. Dėl katile įrengtos dvigubos arkos ir didelio pakuros tūrio, katilas užtikrina gerus ekologinius parametrus.
Naudojamas kuras – skiedra, pjuvenos ir kitas birus kuras.
ABKH modelio valdymo diapazonas 30%-100%.

Katilo specifikacija ir funkcijos:

 • Dėl katile įrengtos dvigubos arkos ir didelio pakuros tūrio, katilas užtikrina gerus ekologinius parametrus.
 • Degimo pakuroje sumontuotas judamasis ardynas.
 • Pakuroje sumontuotos atkaitinimo arkos.
 • Automatizuotas sraigtinis arba hidraulinis kuro padavimas į pakurą.
 • Į atskiras degimo zonas paduodamas pirminis oras (2 arba 3) zonos.
 • Į pakurą paduodamas antrinis oras.
 • Automatinis pelenų šalinimas iš po ardyno ir iš pakuros.
 • Integruotas pelenų multiciklonas.
 • Pneumatinis šilumokaičio valymas į kiekvieną šilumokaičio vamzdį.
 • Apsauga nuo pakuros ir katilo perkaitimo.
 • Pirminis ir antrinis oras pašildomas išmetamųjų degimo produktų pagalba.

 

Katilo automatikos valdymo galimybės:

 • Kuro sandėlio ir transporterių darbas.
 • Kuro dozavimą į pakurą.
 • Ardyno judinimo hidrauliką.
 • Pirminio ir antrinio oro ventiliatorius.
 • Pelenų šalinimą iš po ardyno.
 • Pelenų šalinimą iš pakuros.
 • Šilumokaičio prašaudymo algoritmą.
 • Užduotos traukos palaikymas pakuroje.
 • Dūmų recirkuliaciją (pasirinktinai).
 • Gegimo proceso valdymą pagal „ λ” zondą.
 • Katilo recirkuliacinio siurblio arba trieigio vožtuvo valdymas pagal užduotą temperatūrą.
 • Avarinių žinučių siuntimas GSM ryšiu.
 • Katilinės valdymas nuotoliniu būdu (internetu).

Specifikacijos