ABKH tipas

Specifikacijos

Specifikacijos

Aprašymas

ABKH tipo katilai su judamuoju ardynu skirti deginti kurą iki 60% drėgmės. Šio tipo katilai gaminami nuo 500 KW iki 3000 KW galios. ABKH tipo katilai yra komplektuojami su dvejomis atkaitinimo arkomis. Dėl katile įrengtos dvigubos arkos ir didelio pakuros tūrio, katilas užtikrina gerus ekologinius parametrus.
Naudojamas kuras-skiedra, pjuvenos, granulės ir kitas birus kuras.
ABKH modelio valdymo diapazonas 30%-100%.

Katilo specifikacija ir funkcijos:

 • Degimo pakuroje sumontuotas judamasis ardynas.
 • Pakuroje sumontuotos atkaitinimo arkos.
 • Į atskiras degimo zonas paduodamas pirminis oras (2 arba 3) zonos.
 • Į pakurą paduodamas antrinis oras.
 • Automatinis pelenų šalinimas iš po ardyno.
 • Automatinis pelenų šalinimas iš pakuros.
 • Pneumatinis šilumokaičio valymo įrenginys.
 • Sraigtinis arba hidraulinis kuro padavimas į pakurą.
 • Apsauga nuo pakuros perkaitymo.
 • Apsauga nuo katilo perkaitymo.
 • Pirminis ir antrinis oras pašildomas išmetamųjų degimo produktų pagalba.

Katilo automatikos valdymo galimybės:

 • Kuro sandėlio ir transporterių darbas.
 • Kuro dozavimą į pakurą.
 • Ardyno judinimo hidrauliką.
 • Pirminio ir antrinio oro ventiliatorius.
 • Pelenų šalinimą iš po ardyno.
 • Pelenų šalinimą iš pakuros.
 • Šilumokaičio prašaudymo algoritmą.
 • Užduotos traukos palaikymas pakuroje.
 • Dūmų recirkuliaciją (pasirinktinai).
 • Gegimo proceso valdymą pagal „ λ” zondą.
 • Katilo recirkuliacinio siurblio arba trieigio vožtuvo valdymas pagal užduotą temperatūrą.
 • Avarinių žinučių siuntimas GSM ryšiu.
 • Katilinės valdymas nuotoliniu būdu (internetu).