ES projektai

UAB „ANTARA LT“ skaitmeninių technologijų diegimas

UAB „ANTARA LT“ – lakštinio metalo apdirbimo įmonė įsikūrusi Ukmergėje, savo veiklą pradėjusi nuo 1997 m.
Įmonė nuo įsikūrimo pradžios pradėjo gaminti buitinius kietojo kuro katilus. Per visą veiklos laikotarpį ištobulino ir išplėtė gaminamą produkciją, o nuo 2010 metų sėkmingai pradėjo dirbti pramoninių katilų gamybos srityje. Nuo 2016 m. dirba metalo apdirbimo srityje ir teikia šias paslaugas: metalo pjovimas, lankstymas, CNC frezavimas ir tekinimas, suvirinimas, projektavimas.
Įmonė nuolatos investuoja į metalo apdirbimo gamybinių technologijų modernizavimą ir plėtrą, nuolat ieško naujų idėjų, gerina savo gaminius bei plečia asortimentą.

UAB „ANTARA LT“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „ANTARA LT“ gamybos procesų skaitmenizavimas ir darbo našumo didinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0113 siekiant padidinti įmonės našumą.
Projekto tikslas – remiantis technologinio audito išvadomis, įdiegti skaitmenines gamybos technologijas, kurios padėtų padidinti įmonės darbo našumą. Skaitmeninė transformacija gamybinius procesus įmonėje padarys skaidresnius, lengvai valdomus ir optimizuojamus. Taip pat sudarys sąlygas įmonei akivaizdžiai padidinti produktyvumą ir sumažinti žmogiškųjų išteklių naudojimą produkto kūrimo etapuose. Projekto metu siekiami ilgalaikiai tikslai: darbo našumo didinimas, darbo kaštų mažinimas, gaminių kokybės didinimas. Dėl aukščiau įvardintų priežasčių, įmonei yra būtina padidinti gamybinius pajėgumus ko ir siekiama įgyvendinamu projektu, kurio metu bus įsigyjama nauja įranga bei pakeičiama sena įranga modernia ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia.
Projekto vykdymo biudžetas – 532 590,00 eurų; gauto finansavimo suma – 239 815,50 eurų, finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. gegužė – 2023 m. gegužė.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeninimas LT.

 

Regio potencialas LT

UAB „ANTARA LT“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Modernių technologijų diegimas į UAB „ANTARA LT“ gamybos procesą ir įmonės darbo našumo didinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0168 siekiant padidinti įmonės našumą.

Besivystant naujoms technologijoms, įmonė nuolat stebi vykstančius procesus ir stengiasi neatsilikti nuo naujausių tendencijų gamybos sektoriuje. Jau dabar moderniausios technologijos yra taikomos įmonės gamybos procese. Analizuodami vykstančius gamybinius procesus, supratome, jog įmonės pajėgumų nebeužtenka priimti ir vykdyti visus užsakymus dirbant net dviem pamainomis. Šį procesą įtakoją ne tik išnaudoti visi įmonės gamybiniai pajėgumai, bet ir tai, kad gamybos procese naudojamos įrangos dalis yra labai pasenusi ir neefektyvi, neužtikrina reikalingos gaminamos produkcijos kokybės, o siekiant ją išgauti, darbuotojams tenka daugiau laiko praleisti prie vienos ar kitos operacijos.

Dėl aukščiau įvardintų priežasčių, įmonei yra būtina padidinti gamybinius pajėgumus ko ir siekiama įgyvendinamu projektu, kurio metu bus įsigyjama nauja įranga bei pakeičiama sena įranga modernia ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia.

Projekto metu siekiami ilgalaikiai tikslai: darbo našumo didinimas, darbo kaštų mažinimas, gaminių kokybės didinimas.

Projekto vykdymo biudžetas – 1 011 199,00 eurų; gauto finansavimo suma – iki 455 039,00 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2019 m. balandis – 2021 m. balandis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

 

Naujos galimybės LT

UAB „ANTARA LT“ įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „ANTARA LT“ eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0022 siekiant padidinti įmonės eksportą.

Įmonė mato potencialą ir galimybę siekti gaminamos produkcijos žinomumo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose, tokiu būdu siekiant eksporto augimo. Įgyvendinamu projektu buvo siekiama pristatyti įmonės gaminamą produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, surasti naujas rinkas, kur būtų galima realizuoti gaminamą produkciją ir investuoti gaunamą iš to grąžą į įmonės plėtrą.

Projekto vykdymo biudžetas – 73 486,00 eurų; gauto finansavimo suma – 36 743,00 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2018 m. lapkritis – 2020 m. spalis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.