ABK tipas

Specifikacijos

Specifikacijos

Aprašymas

ABK tipo katilai su judamuoju ardynu ir viena arka skirti deginti kurą iki 41% drėgmės. Šio tipo katilai gaminami nuo 150 KW iki 2000 KW galios. ABK tipo katilai gali būti hidrauliniu arba sraigtiniu kuro padavimo įrenginiu. Naudojamas kuras-skiedra, pjuvenos, granulės ir kitas birus kuras.
ABK modelio valdymo diapazonas 30%-100%.

Katilo specifikacija ir funkcijos:

 • Degimo pakuroje sumontuotas judamasis ardynas.
 • Į atskiras degimo zonas paduodamas pirminis oras (2 arba 3) zonos.
 • Į pakurą paduodamas antrinis oras.
 • Automatinis pelenų šalinimas iš po ardyno.
 • Automatinis pelenų šalinimas iš pakuros.
 • Pneumatinis šilumokaičio valymo įrenginys.
 • Sraigtinis arba hidraulinis kuro padavimas į pakurą.
 • Apsauga nuo pakuros perkaitymo.
 • Apsauga nuo katilo perkaitymo.
 • Pirminis ir antrinis oras pašildomas išmetamųjų degimo produktų pagalba.

Katilo automatikos valdymo galimybės:

 • Kuro sandėlio ir transporterių darbas.
 • Kuro dozavimą į pakurą.
 • Ardyno judinimo hidrauliką.
 • Pirminio ir antrinio oro ventiliatorius.
 • Pelenų šalinimą iš po ardyno.
 • Pelenų šalinimą iš pakuros.
 • Šilumokaičio prašaudymo algoritmą.
 • Užduotos traukos palaikymas pakuroje.
 • Dūmų recirkuliaciją (pasirinktinai).
 • Gegimo proceso valdymą pagal „λ” zondą.
 • Katilo recirkuliacinio siurblio arba trieigio vožtuvo valdymas pagal užduotą temperatūrą.
 • Avarinių žinučių siuntimas GSM ryšiu.
 • Katilinės valdymas nuotoliniu būdu (internetu).